Statistiche accademiche pà a lingua corsa in iscola par l'annu 2012-2013Quì si trovanu e statistiche par l'annu 2012 - 2013, sia in lu prima gradu cum'è in lu sicondu gradu.


Source : http://www.ac-corse.fr/lcc_20/Statistiche-accademi...

     

Rectorat de l'académie de Corse
Boulevard Pascal Rossini
BP 808
20192 Ajaccio CEDEX 4

Tél : +33 (0)4 95 50 33 33
Fax : +33 (0)4 95 51 27 06
Nous contacter

Accueil du public : lundi/vendredi
8h30/12h00 et 14h00/16h00
Accueil téléphonique : lundi/vendredi
8h00/12h00 et 13h00/17h30
Horaires d'ouverture au public - été 2020
Enquête : «qualité de l'accueil»