Scelta di u libru di matematicheIn fatta fine, hè Nathan - Transmaths chì sarà messu in corsu.U CRDP di Corsica sarà maestru d'opara.è saremu noi à fà l'uparataI finanzamenti sò assicurati da i dui prima libri (Sesta è Quinta)

     

Rectorat de l'académie de Corse
Boulevard Pascal Rossini
BP 808
20192 Ajaccio CEDEX 4

Tél : +33 (0)4 95 50 33 33
Fax : +33 (0)4 95 51 27 06
Nous contacter

Accueil du public : lundi/vendredi
8h30/12h00 et 14h00/16h00
Accueil téléphonique : lundi/vendredi
8h00/12h00 et 13h00/17h30
Enquête : «qualité de l'accueil»